Vår arkitekt berättar

När man startar en dialog med PH Hus träffar man Per eller David. Efter det brukar nästa steg vara att kunden kommer till mig för ett kostnadsfritt, första introduktionsmöte. Det mötet har vi för att lära känna kunden och få en bild av kundens behov men också för att kunden ska få en bild av vad vi kan bidra med. Oftast brukar kunderna lämna vårt möte med en tydligare bild och nya idéer.

Jag har som arkitekt en oberoende roll. Min främsta uppgift är att se till att kunden får ut mesta möjliga av tomten och att anpassa huset efter kundens behov och till deras budget. En missuppfattning som oftast uppstår är att ett arkitektritat hus, dvs ett hus där en arkitekt är delaktig genom hela processen är dyrare. Detta stämmer faktiskt inte. Min uppgift som arkitekt är att bibehålla kostnadseffektiviteten. Genom att rita ytekonomiskt kan man minska kostnaderna och samtidigt ge mer möjligheter. Vi hjälper kunden att prioritera rätt vilket ger en kostnadseffektivitet både kortsiktigt och långsiktigt.
Vi är ute på tomten där huset skall byggas för att få en tydlig bild av förutsättningarna. På plats tittar vi på allt från väderstreck till vegetation och markförutsättningar . Vi specialanpassar huset efter miljön och kundens exakta behov.

Att modifiera ett hus utanför ramen av en standardproduktion leder till att kunden får ett hus med mer precision som kunden kommer bli nöjdare med. Vår långa erfarenhet tillsammans har gjort att vi har en god förståelse mellan säljare och arkitekt. Detta bidrar till trygg och förtroendeskapande process. Som kund vill vi att du ska uppleva full engagemang i minsta detalj genom hela processen. Vår erfarenhet, kompetens och rådgivning garanterar också ett resultat där vi värnar om miljön.

/Malin Åberg - Arkitekt för PH Hus